Welkom

Welkom op de site Dwang en Drang. Heb je vragen over dwangvrije zorg? Neem vrijblijvend contact op met ons. Wij helpen je de antwoorden te vinden die je zoekt!

Op de andere pagina’s kun je informatie vinden over het congres Dwangvrije Zorg; JEUGD IS ÓNZE ZORG! op 28 november 2019 in de Basiliek te Veenendaal!

Een speciale editie, gericht op jeugd GGZ en jeugdzorg. Het plan Best passende zorg voor kwetsbare jongeren is een plan van velen. De opgave is ook een opgave van velen. Met velen zetten we hier op in met een positieve energie, in een best weerbarstige context. Maar we gaan ervoor want we willen met z’n allen dat jongeren zich optimaal kunnen ontwikkelen. Met elkaar zijn we bezig een beweging te maken naar minder gedwongen afzondering en vrijheidsbeperking. Het congres Jeugd is ónze zorg! versterkt die beweging en brengt de medewerkers uit de zorg die zich bezig houden met het terugdringen van dwangvrije zorg graag bij elkaar! 

De organisatie heeft hierin een samenwerking gezocht met Jeugdzorg Nederland en GGZ Nederland. Daarnaast is een adviescommissie samengesteld. De adviescommissie van het Congres “Jeugd is ónze zorg!” bestaat uit een aantal betrokken medewerkers uit het veld. Met een brede ervaring en kennis over het veld adviseren zij de organisatie op vorm en inhoud. 

Gerealiseerd door Zeg maar Alex.