Adviescommissie Congres

De adviescommissie van het Congres “Jeugd is ónze zorg!” bestaat uit een aantal betrokken medewerkers uit het veld. Met een brede ervaring en kennis over het veld adviseren zij de organisatie op vorm en inhoud. Naast het programma beoordelen zij de workshops. De adviescommissie komt enkele keren bij elkaar. Op 28 november zijn zij de gehele dag aanwezig. Daar kun jij ze spreken. De adviescommissieleden zijn:

Carola Bodenstaff, Sr. Beleidsadviseur Jeugdzorg Nederland

Carola Bodenstaff

Mijn naam is Carola Bodenstaff, als senior beleidsadviseur werkzaam bij Jeugdzorg Nederland. We hebben als Jeugdzorg Nederland samen met de JeugdzorgPlus organisaties de gezamenlijke ambitie uitgesproken om het aantal gedwongen afzonderingen, en in het verlengde daarvan alle vrijheidsbeperkende maatregelen, verder terug te dringen. Het plan ‘de best passende zorg voor kwetsbare jongeren’ dat we dit voorjaar schreven met een aantal professionals zal een grote bijdrage leveren aan het verder terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen. Het plan wordt gedragen door de brede jeugdsector. En dat is ook hard nodig, want we kunnen en willen dit niet alleen. Mooi dat dit congres dit thema draagt, en dat we ons richten op de professionals in de brede sector. Het is immers een gezamenlijke opdracht waar we voor staan!


Djieuwke Verseput,
Beleidsadviseur afdeling Kwaliteit en Verantwoording GGZ Nederland

Djieuwke Verseput

Mijn naam is Djieuwke Verseput. Als beleidsadviseur Gezond opgroeien bij GGZ Nederland wil ik bijdragen aan de beste zorg voor kinderen, zodat ze zich gezond en veilig kunnen ontwikkelen in een liefdevolle omgeving. In onze samenwerking met vele partijen, waaronder cliënt- en familieorganisaties, jeugdzorg, gehandicaptenzorg, obc’s, professionals, onderwijs, gemeenten en de Rijksoverheid werken we samen aan ontwikkelingsgerichte hulp en het terugdringen van vrijheidsbeperkingen. Dit congres sluit goed aan op ons gezamenlijke plan Best passende zorg voor kwetsbare jongeren.


Monika Scholten,
Zelfstandig Adviseur

Monika Scholten

Het toepassen van dwang heeft een enorme impact op de ontwikkeling van kinderen, op de korte en lange termijn. Vanuit de universele rechten van het kind willen we dat zoveel mogelijk voorkomen, zeker wanneer om wat voor reden dan ook een kind tijdelijk niet bij zijn of haar familie kan zijn. Dit vraagt van de zorg een niet aflatende zoektocht naar het beste alternatief. Door van en met elkaar te leren. Dit congres draagt hieraan bij.
Ik ben Monika Scholten, projectleider van het onderzoeksproject “Ik laat je niet alleen” over het terugdringen van gedwongen afzondering in de JeugdzorgPlus. Dit project wordt uitgevoerd door de Academische Werkplaats Risicojeugd.


Ellis ter Beek,
Othopedagoog & Strategisch Adviseur Innovatie en Ontwikkeling Horizon

Ellis ter Beek

Ik ben Ellis ter Beek, strategisch adviseur innovatie en ontwikkeling bij Horizon Jeugdzorg en Onderwijs. Daarnaast ben ik NVO Orthopedagoog Generalist. In mijn dagelijks werk ontwikkel ik werkwijzen met teams die passen bij de transformatiedoelen voor de jeugdzorg. Daarvan is het terugdringen van dwang en drang ook een onderdeel. Het meer gaan werken vanuit intrinsieke motivatie van jongeren en hun ouders, en samenwerken met hun netwerk. Dat dit in gedwongen zorgvormen een uitdaging is, is duidelijk. Toch ben ik ervan overtuigd dat echt goede zorg altijd van dit uitgangspunt moet uitgaan; in contact en gelijkwaardigheid. Ook bij gezinnen met complexe problematiek, of eigenlijk juist bij deze gezinnen aangezien zij dit het hardst nodig hebben! Dat vergt iets van ons vakmanschap en een scherp besef van wat wij binnen een gedwongen kader niet kunnen / moeten willen oplossen. Samenwerken rondom een gezin, en regie teruggeven, juist als het ingewikkeld is.


Joost van Deelen,
MDFT therapeut, Karakter

Joost van Deelen

Ik ben Joost van Deelen, 36 jaar en woonachtig in Huissen. Sinds 2006 ben ik werkzaam bij Karakter in verschillende functies. De laatste jaren ben ik naast specialisaties op gebied van gezinstherapie ook intern betrokken bij veiligheidsthema’s. Een tijd lang gaf ik training aan personeel in omgaan met agressie, en het inzetten van dwang en drangmaatregelen binnen ons werk. Daarnaast ben ik onderdeel geweest van de M&M commissie binnen Karakter, en heb ik intensief samengewerkt met de adviesraad Veiligheid in de tijd dat ik voor de Karakter Academie neventaken deed. Wat mij aantrekt in het thema is dat het zich voortdurend afspeelt op het grensvlak van sociale ethiek, handelingsverlegenheid en het verlenen van goede zorg aan onze patiënt. Het verminderen van de toepassing van Dwang en Drang in de zorg kan niet genoeg aandacht krijgen wat mij betreft. Het lijkt me leuk en leerzaam om in de rol van adviescommissielid mee te wegen wat voor het congres zinvolle toevoegingen / perspectieven zijn.

Gerealiseerd door Zeg maar Alex.