Congres 2019

Binnenkort zal hier informatie verschijnen over het Dwang en Drang congres 2019. Daarvoor zijn we in gesprek met diverse partners.  Thema? Mogelijk JeugdzorgPlus, die met het actieprogramma “Zorg voor jeugd” de opdracht heeft gekregen in 2020 te stoppen met separeren en overige afzondering zoveel mogelijk moet terugdringen. Er moet straks in de JeugdzorgPlus sprake zijn van een stapsgewijze opbouw in de zwaarte van toe te passen vrijheid beperkende maatregelen. Separatie is straks uit den boze en dient volgens het actieprogramma te worden uitgebannen.

Klik hier voor het actieprogramma.

 

Gerealiseerd door Zeg maar Alex.