Congres Dwangvrije zorg, Jeugd is ónze zorg! op 28 november 2019

Op donderdag 28 november a.s. gaan we elkaar motiveren, uitdagen en helpen om tot alternatieven te komen, om samen de verantwoordelijkheid te voelen en te tonen; Jeugd is onze zorg! Het congres gaat plaatsvinden in de Basiliek te Veenendaal van 10.00 tot 16.00 uur.

Zorgen voor de jeugd zet ons elke dag weer op scherp. We willen zorg leveren waar de jongeren beter van worden, waar ze vertrouwen in hebben en waarbij zij zich geholpen voelen weer een stapje dichter bij hun einddoel te komen.  

De werkgebieden van Jeugdzorg, Jeugdzorg+, OBC’s, GHz en Jeugd GGZ zijn steeds dichter bij elkaar komen liggen. Tijd om samen op te gaan, samen de problemen waar we tegenaan lopen op te pakken, samen te leren en te ervaren. Tijd om gezamenlijk een dag op te trekken en het alleen maar te hebben over die ene vraag: Hoe dringen we dwang en drang terug en zorgen we voor een zorglandschap in vrijheid?

Het congres is voor alle medewerkers uit de zorg die zich bezig houden met het terugdringen van dwang en drang in de breedste zin van het woord. Medewerkers van leefgroepen, opname afdelingen, HIC-J, langdurige behandelsettingen, maar ook betrokken beleidsmakers en staffunctionarissen, kortom voor het hele jeugdveld. 

Met het actieprogramma “Zorg voor jeugd”  heeft het veld de opdracht gekregen in 2020 te stoppen met separeren en overige afzondering zoveel mogelijk moet terugdringen. Er moet straks in de JeugdzorgPlus sprake zijn van een stapsgewijze opbouw in de zwaarte van toe te passen vrijheid beperkende maatregelen. Separatie is in 2020 uit den boze en dient volgens het actieprogramma te worden uitgebannen. Klik hier voor het actieprogramma.

Kortom: de best passende zorg voor de kwetsbare jongeren. Zo moeten gedwongen afzonderingen tot het verleden behoren, het aantal suïcides omlaag en moeten het aantal gesloten plaatsingen en onnodige doorplaatsingen worden verminderd. Aldus plan Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) en het ministerie van VWS. Klik hier voor het bericht van BGJZ en VWS.

Gerealiseerd door Zeg maar Alex.