Djieuwke Verseput

Mijn naam is Djieuwke Verseput. Als beleidsadviseur Gezond opgroeien bij GGZ Nederland wil ik bijdragen aan de beste zorg voor kinderen, zodat ze zich gezond en veilig kunnen ontwikkelen in een liefdevolle omgeving. In onze samenwerking met vele partijen, waaronder cliënt- en familieorganisaties, jeugdzorg, gehandicaptenzorg, obc’s, professionals, onderwijs, gemeenten en de Rijksoverheid werken we samen aan ontwikkelings-gerichte hulp en het terugdringen van vrijheidsbeperkingen. Dit congres sluit goed aan op ons gezamenlijke plan Best passende zorg voor kwetsbare jongeren.

Gerealiseerd door Zeg maar Alex.