Monika Scholten

Het toepassen van dwang heeft een enorme impact op de ontwikkeling van kinderen, op de korte en lange termijn. Vanuit de universele rechten van het kind willen we dat zoveel mogelijk voorkomen, zeker wanneer om wat voor reden dan ook een kind tijdelijk niet bij zijn of haar familie kan zijn. Dit vraagt van de zorg een niet aflatende zoektocht naar het beste alternatief. Door van en met elkaar te leren. Dit congres draagt hieraan bij. 

Ik ben Monika Scholten, projectleider van het onderzoeksproject “Ik laat je niet alleen” over het terugdringen van gedwongen afzondering in de JeugdzorgPlus. Dit project wordt uitgevoerd door de Academische Werkplaats Risicojeugd. 

Gerealiseerd door Zeg maar Alex.