Organisatie

Geen succesvol congres zonder de mensen achter de schermen. Leer ze kennen!

De congresorganisatie is in handen van Linda Willems, Tineke de Vos en Hamp Harmsen. Alle drie, op verschillende manieren, intensief betrokken bij het terugdringen van dwang en drang. Wij hebben onze krachten gebundeld om samen met alle betrokken partners een momentum te creëren voor een gezamenlijke drive voor het verder terugdringen van dwang en drang. Iets waar u en wij ons al jaren sterk voor maken.

Hamp Harmsen

Veelzijdige adviseur en opleider. Vanuit voormalige functie bij GGZ Nederland intensief betrokken bij terugdringen dwang en drang als Landelijke projectleider Terugdringen Dwang en Drang. Daarnaast hield hij zich bezig met de keten acute zorg GGZ, samenwerking met de politie en andere veiligheidspartners, verwarde personen en Potentieel Gewelddadige Eenlingen(PGE). Voor GGZ Nederland o.a. zitting in de Expertgroep Potentieel Gewelddadige Eenlingen, Expertoverleg Dodingen en Psychiatrie, Stuurgroep Dreigingsmanagement, Platform Politie GGZ, Platform Woonoverlast. Was voorzitter multidisciplinaire klankbordgroep die leidde tot de Veldnorm Insluiting 2013. Hamp Harmsen droeg bij aan de ontwikkeling van de HIC en de site www.dwangindezorg.nl van VWS. Kijk op de site www.hamp.nl voor al zijn andere activiteiten.

Linda Willems

Een jaar of 12 geleden is ze  ‘per toeval’ in de wereld van het terugdringen van dwang en drang gerold. Het onderwerp heeft haar gegrepen en laat haar niet meer los. Ze ondersteunt en faciliteert graag zorginstellingen en medewerkers die er werken om resultaat te bereiken. Ze is een echt projectenmens, een verbinder in hart en nieren en dat alles met de nodige dosis energie en daadkracht. Als het gaat om het terugdringen van dwang en drang is en blijft dat een uitdaging. De afgelopen jaren heeft Linda vele mooie ontwikkelingen in het veld gehoord en gezien die kunnen bijdragen aan het verminderen van dwangtoepassing bij de patiënten. Die ontwikkelingen moeten we delen met elkaar, volgens haar! Juist dat delen en verbinden is haar rol geworden in Nederland. Via de regiosessies en platformbijeenkomsten die ze voor GGZ Nederland mag organiseren is het delen van alle kennis en informatie, elkaar daar mee helpen en versterken, haar ultieme doel. En daar sluit het mede organiseren van dit mooie landelijke congres, echt voor en door mensen van de praktijk, naadloos bij aan. Kijk op de site www.projectenwerk.nl voor al haar andere activiteiten.

Tineke de Vos

Een enthousiaste adviseur met kennis van inhoud, beleid en visie. Ze heeft de afgelopen jaren veelal gewerkt aan het terugdringen van dwang en drang in de Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Vanaf de start betrokken, onder ondertussen al jaren kartrekker, van Sessie Jeugd Terugdringen dwang en drang, waarin Kinder- en Jeugdpsychiatrische instellingen samenwerken aan het gezamenlijk verbeteren van de kwaliteit van zorg en het terugdringen van dwang en drang, in zowel het vrijwillige als het onvrijwillige kader.
Ze was betrokken bij de ontwikkeling van de eerste HIC voor Kind en Jeugd en heeft meegewerkt aan het Visie- en ervaringsdocument HIC- Jongeren.
Haar intrinsieke motivatie is en blijft het verbeteren van de zorg voor de patiënt, of ze nu direct met patiënten werkt, vanuit een beleidsfunctie, als docent of als adviseur. De afgelopen jaren is er in Nederland een prachtige ontwikkeling gestart, maar is ook nog veel te winnen en hiervoor zet Tineke zich graag met hart en ziel in. Kijk op de site www.projectzorg.com voor al haar andere activiteiten.

Marco Greven

Marco is de financiële backbone van de organisatie. Hij draagt zorg voor de inschrijvingen, facturatie en andere administratieve zaken. Heeft u vragen over de kosten van het congres, uw factuur of andere financiële vragen, dan kunt u terecht bij Marco.

Thérèse Mol 

Thérèse draagt zorg voor de logistieke en organisatorische zaken rondom het congres. Van de ondersteuning aan sprekers, workshopleiders en standhouders, de zaalindeling, plattegrond van de stands & de benodigdheden tot de catering èn wat verder nodig is op locatie.

Gerealiseerd door Zeg maar Alex.