Organisatie Congres

Het Dwang en Drang Congres 2019 wordt georganiseerd door Hamp.nl en Projectenwerk in samenwerking met ……  Ten behoeve van het congres is er een een adviescommissie ingesteld die adviseert over de inhoud en vorm van het congres. Welke sprekers, wat voor intermezzo’s, hoeveel workshops en waar.  De doelstelling is medewerkers uit de Jeugdzorg en JeugdGGZ een inspirerende dag te bezorgen waar ze nog lang over napraten.  Kijk gerust wie het zijn!

Achter Hamp.nl en Projectenwerk zitten verschillende personen die als doel hebben gesteld het Dwang en Drang Congres 2019 een succes te laten worden. Kijk gerust wie het zijn!

Gerealiseerd door Zeg maar Alex.